Máte lék na své chmury

Když vás v životě čas od času přepadne ten nepříjemný pocit o tom, že všechno v životě, ať už je to, co děláme anebo to, k jakému cíli směřujeme, je marnost nad marnost, tak se snažíte nepropadat panice a obracíte svůj vnitřní zrak a své naděje ke goddess Kálí. Ona je pro vás v životě něco jako matka, něco jako utěšitelka, která nachází a podává lék na každé vaše trápení, ať už má jakýkoli původ a jakékoli kořeny. Vždyť jinak to ani nejde, co jiného byste mohl čekat od ženy, jež má v erbu vetknuto absolutno, jež rozsévá smrt, která je branou do ráje, ráje, který představuje jednu obrovskou řeku, splynutí všech duší ve vesmíru do jedné velké nekončící harmonické jednoty.

S vědomím svého osudu se žije lépe

A vždycky, když si to plně uvědomíte, tak si zároveň uvědomíte i to, že všechny starosti, stejně tak jako radosti jsou v našem životě jen marností, neboť všichni do jednoho se bez rozdílu postupně prokousáváme svým údělem a směřujeme k identickému cíli, kterého se však někteří z nás dotknou dříve a jiní později a někteří z nás to udělají vědomě a jiní nevědomky.